Baza szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wincentego Stysia
ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica

efaOferta szkoły

Oferta szkoły – kierunki kształcenia
NIP 884-14-01-954

Bank Zachodni S.A. O/Świdnica
Nr konto: 07 109028190000000694010779

tel./fax    (74) 852 26 41
tel./fax    (74) 852 26 27
www.zse.adner.net
ekonomik@adner.net

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy również do naszego serwisu
www.zse.adner.net , www.bip.zse.swidnica.dsw.pl

Organ prowadzący szkołę:  POWIAT  ŚWIDNICKI –     Starostwo Powiatowe  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7;  58-100 Świdnica

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają  udostępnieniu w trybie na wniosek.  W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Nazwa: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy
Symbol: ZSE
Adres: 58-100 Świdnicaul. Księżnej Agnieszki 2 (główny budynek szkoły)ul. Pionierów 10 (II budynek szkoły)
Telefon: 74 8522641 (główny budynek)74 8522392 (II budynek szkoły)
Faks: 74 8522627
Email: ekonomik@adner.net
WWW: Http://www.zse.adner.net , http://bipzse.adner.net/
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie ponadgimnazjalnym
Uwagi: Sekretariat czynny w godzinach od 7:00 do 15:00według harmonogramu wydziału zaocznegosekretariat w piątki czynny od 7:00 do 18:00
Kierownictwo: Dyrektor: Krzysztof OsiakZastępca Dyrektora: Monika CzuwaraKierownik Szkolenia Praktycznego: Mirosława Ryś

Szkoła dysponuje nowoczesną i wciąż modernizowaną bazą dydaktyczną, pozwalającą nie tylko na doskonalenie umiejętności, ale także zapewniającą komfortową i efektywną naukę.

Budynek przy ul. Księżnej Agnieszki 2 posiada:
·dwie pracownie komputerowe z dostępemnowe-logo-foto do Internetu,
·dwie pracownie symulacyjne (przedsiębiorstwo przemysłowe i handlowe),
·pracownie towaroznawstwa i inne wyposażone pracownie przedmiotowe,
·bibliotekę i czytelnię oraz Multimedialne Centrum Informacji (około 20 tysięcy woluminów i 34 tytuły zaprenumerowanych czasopism),
·gabinet pielęgniarski,
·herbaciarnię.

Budynek przy ul. Pionierów 10 wyposażony jest w pracownie:
·fotograficzną,
·graficzną,
·malarską i rysunkową,
·techniczną,
·komputerową,
·aerografu
·oraz nowoczesną halę sportowa.

 


Data publikacji: 4 lutego 2014