Czas pracy

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym  (tryb dzienny oraz tryb zaoczny)
Szkoła młodzieżowa – tryb dzienny od poniedziałku do piątku

Szkoła dla dorosłych:
– tryb stacjonarny / zaj. odbywają się w przeciągu 3 dni w tyg.; poniedz.- piąt. od godz. 8.00/
– tryb zaoczny /piątek-od godz. 15.30, sobota – od godz. 8.00/  10 spotkań w semestrze/
Harmonogram lekcji i przerw:

LEKCJA

GODZINA

1

8.00 – 8.45

2

8.55 – 9.40

3

9.50 – 10.35

4

10.55 – 11.40

5

11.45 – 12.30

6

12.35 – 13.20

7

13.25 – 14.10

8

14.15 – 15.00

9

15.30 – 16.15

10

16.20 – 17.05

11

17.10 – 17.55

12

18.00 – 18.45

13

18.50 – 19.35

14

19.40 – 20.25

Plany lekcji SZKOŁA MŁODZIEŻOWA: PLAN LEKCJI
Plany lekcji WYDZIAŁ ZAOCZNY: PLAN LEKCJI


Data publikacji: 4 lutego 2014