Skargi i wnioski

Skargi i wnioski składać można:

– drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, ul. Księżnej Agnieszki 2, 58-100 Świdnica

– telefonicznie lub faksem – numer: 74/8522641; 74/8522627

– pocztą elektroniczną: ekonomik@adner.net

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Szkoły w godz. 10.35 – 15.00.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor i Wicedyrektor przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz w miarę możliwości przyjmują w dniach i godzinach pracy Szkoły.


Data publikacji: 4 lutego 2014