Kadra szkoły

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy zatrudnieni są nauczyciele, pedagog, pracownicy administracji i obsługi.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

WYKAZ KADRY
Obowiązki nauczycieli określone są w STATUCIE SZKOŁY.


Data publikacji: 4 lutego 2014