Finanse szkoły

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy działa jako jednostka budżetowa – Powiatu Świdnickiego- Starostwo Powiatowe ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7; 58-100 Świdnica.

Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu powiatu, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

 


Data publikacji: 4 lutego 2014